FEJLÉC


                                    A MAGYAR NÉPHADSEREG ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYENRUHÁI
                                                         

A BM Határőrség egyenruhái 1957-1989

 1957-1961

Sajátos módon az egyenruhák kérdése az 1956-os forradalomnak is témája volt. A forradalmi követelések 16 pontja közé (14. pontként) a hagyományoknak megfelelő katonai egyenruha kívánalma is bekerült. Az új rendszer a forradalom leverését követően gyorsan reagált: a korábbi, teljesen szovjet mintát tükröző egyenruhák helyett visszanyúltak a 2. világháború után bevezetett egyenruha- és rendfokozattípusokhoz.


A régi egyenruhák egyike: határőr alhadnagy 1949M egyenruhában, melyen 1951M váll-lapokat visel

Ennek jegyében a Belügyminisztérium fegyveres testületei számára már 1957 májusában új egyenruhákat rendszeresítettek. A miniszteri parancs leszögezte, hogy a Határőrség számára a Magyar Néphadseregnél bevezetett ruházatokat kell átvenni. Ez az alapelv – mint látni fogjuk – a korszak végéig megmaradt, annak ellenére, hogy számos ponton azért engedtek eltérést a Néphadsereg öltözködési gyakorlatától.

Az új egyenruha színe tábori barna (keki) maradt, társasági öltözetként nyitott gallérú, fazonos zubbonyt viseltek, amelyhez drapp színű nyakkendő járt. A szolgálati öltözethez tartozó zubbony zárt nyakú kivitelben készült. Valamennyi egyenruhatípushoz posztóköpenyt viseltek. Minden öltözettípusra a Népköztársaság címerével ellátott gombokat varrták, a zubbonyokat a Néphadsereg gyakorlatának megfelelően derékvarrással készítették. A viharszíjjal ellátott tányérsapkákra a Néphadseregnél rendszeresített sapkajelvényt tűzték. Az első időszakban szolgálati sapkaként szemernyős bocskai sapkát viseltek, amelyet vörös csillag nélküli nemzeti színű sapkarózsa díszített. A hajtóka, illetve a gallérszegély színe továbbra is a zöld maradt. Az utasítás állományjelzőt is rendszeresített, amely egy határkőt ábrázolt, az alatta elhelyezett keresztbe tett puskákkal. Az egészségügyi személyzet és a zenészek saját állományjelzőt viseltek. Rendfokozati jelzésként a sorlegénység, valamint a tisztesek zöldszínű hajtókát viseltek, utóbbiak fehér csontcsillaggal. A továbbszolgáló tisztesek részére vállszalag viselését határozták meg. Állományjelző fémjelvényt a szabályzat csak a tiszteknek rendszeresített a hajtókára, azonban azt a gyakorlatban valamennyi állománykategória viselte. Érdekesség, hogy az utasítás képmelléklete a tábornokok számára altábornagyi és vezérezredesi rendfokozatot is meghatározott, ugyanakkor azok leírását nem adta meg. 1957 és 1989 között azonban a legmagasabb rendfokozatú határőr, a BM Határőrség mindenkori országos parancsnoka vezérőrnagyi rendfokozatot viselt, a két magasabb rendfokozatjelzés kiosztására tehát nem került sor. Röviden érintették a fehér zubbonyok ügyét is, ez a ruhadarab is viselhető volt. A régi egyenruhák sem tűntek még el, 1960. január 1-jéig viselhetők maradtak.


1961-1973

A soron következő öltözködési szabályzat 1961-ben lépett hatályba. Az utasítás bevezetőjében a belügyminiszter továbbra is hangsúlyozta, hogy a keki színt viselő egyenruhás testületek öltözeteire a Néphadseregnél hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni. Az új szabályzat csak az ettől eltérő szabályokat határozta meg a Határőrség számára. Igazi érdemi változás ekkor még nem történt a korábbiakhoz képest. A szabályzat pontosította a „fegyvernemi szín” megnevezését, amely zöldről fűzöldre változott. Ez a változás csak az utasítás szövegezését érintette, a valóságban a szín nem változott. A szabályzat négy viselési alkalmat határozott meg: díszöltözet alakzatban, díszöltözet alakzaton kívül, társasági öltözet, szolgálati (gyakorló) öltözet. A fehér zubbonyok viselését már megengedett öltözetként részletesebben szabályozták. Valamikor ebben az időszakban változtattak a zubbonyok szabástechnikáján is, immár derékvarrás nélkül készültek.

Ugyan az 1961-es öltözködési szabályzat a Határőrség részére nem túl bőbeszédű, azonban a következő, 1973-as szabályzat hatályba lépéséig számos változás történt a határőrök egyenruháit érintően.

1966-ban új ruhafajtákat rendszeresítettek. A társasági öltözethez a hivatásos állomány a tányérsapkára fonott viharzsinórt kapott, ekkor érkezett a nyári gyakorlósapka, a fésűs köpeny és felöltő. A tropikál zubbonyokat és a pantallókat a jeszter anyagból készített zubbony és pantalló váltotta. A hivatásosok és a sorállomány számára a posztóköpeny viselését megszüntették. Az új ruhadarabokat 1969. június 1-jéig kellett beszerezni. Ugyanekkor határozták meg az 1962-ben rendszeresített olívzöld gyakorlóruhák egységes mintaszámát, amely a 65M megjelölést kapta. A határőrök ugyanis a Néphadsereghez hasonlóan a 65M gyakorlóruhákat viselték, a bevezetést követő években az 1962M gyakorlósapkával, közkeletű nevén a Castro-sapkával. Ez utóbbit valamikor a 60-as évek végén váltotta a gyakorlóruházathoz rendszeresített bocskai sapka.  


Határőr sorkatona 1962(65)M gyakorlóruhában

A ruhák előállítása kapcsán technikai jellegű változásokra is szükség volt. A posztó tetejű téli sapkát ettől kezdve fésűsszövetből készítették. A posztó álló részű tányérsapkák és a posztó vállszalagok új anyagot kaptak, nejlon bársonyból kellett őket elkészíteni. A PVC és selyemanyagú nyakkendőt a műszálas anyagú váltotta. A meglévő készletek felhasználását követő időszakra elrendelték a sorállomány tányérsapkájának cseréjét is, a tropikál anyagot a nejlon bársonyra cserélték. Az őszi-téli álcázóruha helyett a jövőre nézve egységes álcaruhát rendszeresítettek. A gyakorlóöltözeten a rendfokozati jelzések viselése is változott. A 65M gyakorlózubbonyokat hajtóka nélkül kellett viselni drapp rendfokozatjelző paszománnyal. A tisztesek barna rendfokozatjelző csillagot használtak.

Még ugyanebben az évben az az általános érvényű döntés született, hogy valamennyi BM-szerv tábornoki egyenruhája tábori barna színben készüljön. Ez alól csak a Tűzrendészet volt kivétel, a tűzoltótábornokok szürke színű egyenruhát viseltek. A tábornoki egyenruhák gombjait a Néphadseregtől kölcsönözték. A szabályok értelmében az új öltözeteket 1966. december 31-ig kellett kiadni.

1970-ben a Forgalomellenőrző Pontokon szolgálatot teljesítő határőrök kaptak új szolgálati öltözetet. A hivatásos és sorállomány ezentúl fehér műszalma tányérsapkát és fehér rövid ujjú ingblúzt viselhetett (ez utóbbi ruhadarabot a Néphadsereg számára csak az 1980-as évek második felében rendszeresítették). A sorállomány a fehér tányérrésszel ellátott tányérsapkát barna sapkazsinórral viselte. A sorállomány részére továbbá a 70M öltönyt rendszeresítették, valamint szőrmés téli sapkát és barna műbőrköpenyt is kaptak. Az új öltözeteket 1971. július 1-jéig kellett kiadni.  


1973-1989

Az 1973-ban kiadott öltözködési szabályzat változatlan módon a Néphadseregre vonatkozó előírások figyelembevételét határozta meg, de továbbra is eltérést engedett a Határőrség részére. Az új utasításban ugyancsak négy viselési alkalom szerepel, azonban ezek változtak a korábbiakhoz képest. Ezek a következők: szolgálati, dísz-, társasági és megengedett öltözet. A Néphadseregnél viselt köznapi öltözetnek a Határőrségnél a szolgálati egyenruha feleltethető meg. A tábornokok számára barna köznapi sapkajelvény viselhető volt, ugyanakkor a fegyvernemi (testületi) jelvény esetében a barna változat az esőköpenyre és a gyakorlóruhára korlátozódott. A Néphadsereghez hasonló barnított váll-lapokat sem viseltek a köznapi zubbonyokon.  

1976-ban újabb egyenruhákat kaptak a határőrök. A hivatásos állomány részére téliesített fésűs köpenyt rendszeresítettek. Ballonkabát, hosszú ujjú ingblúz, valamint szolgálati fésűs nadrág, is érkezett a kollekcióba. Ugyanekkor (immáron másodszor is) megszűnt a posztóköpeny viselése, és kivonták a „Zrínyi” fésűs köpenyt, valamint a gombos kivitelű felöltőt is. A posztóköpeny és a gombos kivitelű felöltő 1976. december 31-ig volt viselhető. Emblematikus változást hozott a testületi jelvény cseréje. A korszakban folyamatosan használt állományjelzőt új, díszesebb kivitelű, fegyvernemi színnel szegélyezett jelvény váltotta fel. A régi 1977. december 31-ig volt viselhető. Az új egyenruhákat 1978. december 31-ig kellett beszerezni.

Megengedett öltözetként továbbra is viselhető maradt a tropikál tányérsapka, valamint a rövid ujjú „Tornádó” ingblúz. Utasításban határozták meg, hogy a téliesített fésűs köpeny és a szolgálati fésűs nadrág méretes ruhaként készül, míg a többi ruházatot konfekcióként kell elkészíteni. 1978. április 1-jéig a tábornoki helyen szolgálatot teljesítő főtiszteknek és ezredeseknek a fésűs felöltő beszerzése kötelező volt.

A sorállomány részére kimenőruhaként átvették a Néphadseregnél rendszeresített 1982M kimenő egyenruhát, amelyet tányérsapkával viseltek. Az 1980-as évek közepén ismét változás történt, a testületi színű zöld szegélyezés lekerült a zubbonyok gallérjáról. 1987-ben új gyakorlóruhát kaptak a határőrök, ekkor vezették be ugyanis a háromszínnyomású „Rába” terepszínű gyakorlóöltözetet.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

A BM Kormányőrség egyenruhái 1957-1989

1957-1961

Az 1956-os forradalom és szabadságharc után átszervezett – egyelőre még a Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztályának egyik osztályaként működő – Kormányőrség 1957. július 1-jén új öltözködési szabályokat kapott. Belügyminiszteri parancs rendelte el, hogy – hasonlóan a Határőrséghez – a kormányőrök részére is a Magyar Néphadseregnél bevezetett egyenruhákat kell átvenni. A korábbi viseletek 1960. január 1-jéig kihordhatók maradtak. Az egyenruha színe a katonai egyenruhákhoz hasonlóan keki maradt. Anyagát tekintve fésűsszövetből, tropikálból, zsávolyból vagy posztóból készítették őket. Alapvetően két formában jelentek meg, fazonos viseletként kihajtott gallérral, illetve posztó anyagú zártnyakú zubbonyként. A fazonos zubbonyhoz drapp színű nyakkendő járt. A fegyvernemi színt - amely egyben a gallérszegély színe is volt – vörös színben határozták meg. Amint azt később látni fogjuk, a színek meghatározásánál több megjelölést is használtak, amelyek szinonimaként funkcionáltak. A gombokra a Magyar Népköztársaság címerét (Kádár-címer) préselték. Ugyanekkor határozták meg a Kormányőrség fegyvernemi jelvényét is, amely az Országház kisebbített mása lett. A hajtókaszínt egy 1 hónappal későbbi utasítás már zászlóvörösként említi, bár ez a gyakorlatban változást nem jelentett. A rendfokozatok esetében érdekesség, hogy a tiszteseknél a szakaszvezetői csontcsillagokat háromszög alakban kellett elhelyezni.

Időközben a Kormányőrséget átszervezték. 1959. június 8-ától a belügyminiszter I. helyettesének alárendelt önálló szervezetként működtek tovább.

1957M fegyvernemi jelvény a zubbony gallérhajtókáján

1961-1967

A korszak első öltözködési szabályzata 1961-ben jelent meg. Az utasítás megerősítette azt a korábbi szabályt, hogy a kormányőrök a Néphadsereg egyenruháit viselik, ezért aztán a szabályzat egyenruhatípusokat bemutató mellékletébe a kormányőr-egyenruhák nem is kerültek bele. Meghatározták a sapkajelvény formáját, amely megegyezett a Néphadseregben használttal (nemzeti színű pajzs közepén a vörös csillaggal). A fegyvernemi szín megjelölésére a zászlópiros megnevezést használták. A rendfokozatok kialakításánál szintén a katonai mintát vették át. A szabályzat elrendelte, hogy a fésűsszövetből készült zártnyakú zubbonyt kizárólag főtisztek viselhetik.  A viseleti alkalom szerint négy öltözettípust különböztettek meg: díszöltözet alakzatban, díszöltözet alakzaton kívül, társasági öltözet és szolgálati öltözet.

1967-73

A következő változás 1966-ban történt. Előbb a Kormányőrség tábornokai számára elrendelték, hogy gyakorlóruha helyett fésűs öltönyt kell kiadni, majd 1967. január 1-jétől új egyenruhákat is rendszeresítettek. A fésűsszövetből készült tányérsapka állórésze kekiről meggypirosra (egy újabb színmeghatározás!) változott. Ekkortól vált viselhetővé a fésűs köpeny, a műbőr köpeny, valamint az orkán esőköpeny is. A tropikál anyagú egyenruhák helyett jeszter anyagúakat rendszeresítettek. Díszelgés alkalmával és szolgálatban a zubbony jobb zsebfedőjének rávarrott részén piros szegélyezéssel ellátott, a Parlamentet ábrázoló fém szolgálati jelvényt kellett viselni. A tisztesek és rendfokozat nélküliek ezüstgombos és zsinóros vállszalagot kaptak, amelyen a csillagokat már a hossztengelynek megfelelően kellett elhelyezni. A társasági zubbony továbbra is fazonos, a szolgálati zubbony zártnyakú kivitelben készült. A társasági zubbony meggypiros szegélyezését is megerősítették. Ugyanekkor több ruházati elemet is kivontak: közéjük tartozott a nehézkes viseletű posztóköpeny, a posztózubbony és csizmanadrág, a tropikál zubbony és pantalló is. A sapkajelvényt is lecserélték. Ekkortól, az eddig használt, Néphadseregben rendszeresített jelvény helyett a rendőrök által viselt sapkajelvényt (búzakalász között kék mezőben elhelyezett vörös csillag, alatta keresztbe tett gépkarabélyokkal) kellett használni. Az új ruhák beszerzésének végső határidejét 1969. december 31-ében határozták meg. Az új elemek közül a leglátványosabbakat (fésűs tányérsapka, rendőr sapkajelvény, jeszter zubbony és pantalló, fém szolgálati jelvény) 1967. december 31-éig kellett kiadni. Ugyaneddig volt viselhető a régi keki állórészű tányérsapka és a posztó anyagú egyenruha is. A tisztesek bronz gombjait 1967. január 31-éig ezüstre kellett cserélni. A sapkajelvények cseréjére 1967. március 31-ei határnapot határoztak meg. Megváltoztatták az esőköpeny és az ingblúzok váll-lapjait is. Az addigi saját anyagukból készült váll-lapokat a fegyvernemi színű meggypiros váll-lapok váltották. A fésűs pantalló és csizmanadrág piros szegélyét 1969 év végéig be kellett varratni.

1969. július 1-jétől új megengedett viseletek kerültek rendszerbe. A rövid ujjú, olívzöld színű „Tornádó” ingblúz, az ugyancsak rövid ujjú, fehér és olívzöld nejloning és a nyári lyukasztott félcipő érkezett a kollekcióba.


1969M fém szolgálati jelvény (tiszti változat)

1973-1984

A soron következő öltözködési szabályzat 1973-ban jelent meg. Az új utasítás több ponton szakított elődjével. A viselési alkalmakat is módosították: a díszöltözet kétféle viselési rendje egyszerűsödött, ettől kezdve szolgálati, dísz-, társasági és megengedett öltözeteket lehetett viselni. A szabályzat már nem írta elő a Néphadsereg egyenruháinak átvételét, hanem saját maga szabályozta a különböző öltözeteket. Új fegyvernemi jelvényt vezettek be, a korábbi, Országházat ábrázoló jelvényt a rendőrökére cserélték, ekkortól a keresztbe tett puskákat (1949M fegyvernemi jelzés) viselték a galléron. A fém szolgálati jelvény esetében meghatározták, hogy a főtisztek, tisztek és zászlósok szolgálaton kívül is viselhetik azt, a tiszthelyettesi és tisztesi állomány részére azonban ez nem volt megengedett, ők csak szolgálat közben vagy díszelgés során tűzhették fel jelvényeiket. A rövid ujjú színes ingblúz használatát kizárólag a Kormányőrségre korlátozták, azt is csak megengedett öltözetként, pantallóval, ing nélkül viselhették. A ruházati cikkek közül a Zrínyi-köpeny minden öltözettípushoz viselhető volt. A zártnyakú zubbonyok kizárólag szolgálati és megengedett öltözetként voltak viselhetők. Azt is meghatározták, hogy díszőri szolgálatban kizárólag zártnyakú fésűs zubbonyt és csizmanadrágot viselhetnek a kormányőrök.

1972-től a Rendőrtiszti Főiskola kormányőr hallgatói számára elrendelték a fésűs tányérsapka és zubbony, a posztóköpeny, a Zrínyi-köpeny használatát. Ez a rendelkezés nem maradt azonban sokáig hatályban, 1975-ben új elképzelés született, a hallgatók ezt követően már egységesen a rendőrök számára rendszeresített öltözeteket viselték. Kivételt az egyéb tiszti iskolák hallgatói jelentettek. Számukra a saját testületi hovatartozásuknak megfelelő egyenruha maradt továbbra is viselhető.

1979-ben folyamatos kiadásra újabb ruhadarabok érkeztek. Ekkortól vált viselhetővé a jeszter anyagból készült tányérsapka, a 4/4-es ballonkabát, az új, fazonos téli szolgálati zubbony. Elrendelték a vállzsinór használatát a díszőri szolgálatot ellátók számára. Ikonikus változásként megtörtént a fém szolgálati jelvény leváltása is, ehelyett bevezették a hímzett karjelvényt, amelyet a zubbony és a kabát bal karjára kellett felvarrni.

Ugyanekkor kivonták a rendszerből a Zrínyi-köpenyt, a műbőr köpenyt és az orkán esőköpenyt is. Mennie kellett a zártnyakú téli és jeszter zubbonynak is. 

1981-ben a repülőosztályon szolgálók részére (hajózók, földi és légi utaskísérők) a MALÉV formaruhájának használatát rendelték el.


1979M hímzett karjelvény

1984-1989  

Még 1978-ban a Honvédelmi Bizottság elrendelte, hogy a fegyveres szervek egyenruháinak kidolgozásánál közös fejlesztési terveket, közös megvalósításnak és együttes ipari megrendelésnek kell követnie.  Ennek eredményeképpen 1984-től ismét visszatértek a Magyar Néphadsereghez. Elrendelték, hogy a ruházati cikkeket ezentúl az MN Ruházati Ellátó Központ üzleteiből lehet beszerezni. A fésűs köpeny formáját is a Néphadseregben rendszeresített formára változtatták. Megszüntették a zubbony és a pantalló piros színű szegélyezését, a „Felter” típusú téli társasági öltönyszövetet a „Kartal” típusú váltotta. A szegélyezetlen zubbonyok korábban kizárólag köznapi funkcióban voltak viselhetők. A Kádár-címeres gombok helyett a Néphadseregben rendszeresített gombokat kellett viselni. Az átállásra fél évet biztosított az utasítás, 1984. június 1-jéig kellett a változtatásoknak érvényt szerezni. A tábornokok új gyakorlókabátot kaptak, a fésűs csizmanadrágot és a hozzá tartozó bokszcsizmát kivonták, ám azok megengedett viseletként továbbra is rendszerben maradtak.

Ugyan a vonatkozó utasításokban nem szerepel, azonban 1984-ben a fegyvernemi szín is megváltozott. Az addigi meggypiros színt a málnapiros váltotta. Nem véletlen, hogy a szabályok szövegezői nem érintették ezt a kérdést. Feltehetően a változtatás szándéka nem szerepelt a tervek között, egyszerűen csak gyártástechnikai okai voltak a színeltérésnek. Tény azonban, hogy az ezt követően készült váll-lapok piros színe már eltérő árnyalatú volt.

1984M tiszthelyettesi tányérsapka málnapiros állórésszel (a képen a fegyvernemi szín világosabb a valóságosnál)

A kormányőr-egyenruhákat lásd a gyűjtemény menüpontban.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atipikus repülőtiszti egyenruhák a Magyar Honvédségben

 
A magyar katonai viselettörténet 1990 utáni csaknem három évtizedéről azt gondolhatnánk, hogy nincs olyan szelete, amely feltáratlan, vagy kérdéseket vetne fel. Márpedig a valóság azt mutatja, hogy bőven akadnak homályos foltok. Egyrészt az 1990 utáni néhány év egyenruha-tervezési útkeresése, másrészt a mindennapi – szabályzatoktól eltérő – egyénieskedő egyenruha-viselési szokások tartogatnak még meglepetéseket.

Az egyik ilyen érdekes kérdés az egyes repülőtisztek által, a rendszeresítettől eltérő színű, szabályellenes egyenruhák viselése.

A korszak első öltözködési szabályzata egyben az előző korszak utolsója is volt, tekintve, hogy 1990-ben elsőként az 1987-es öltözködési utasítás módosítása történt meg. Az ezt követő első évtized a repülőtisztek köznapi öltözete tekintetében egységes volt. Az 1965M keki színű (külön fegyvernemi szín nélküli), barna váll-lappal ellátott egyenruhákat viselték tovább, a rendfokozatjelző csillagok cseréjével. A zubbonyon kizárólag a fegyvernemi jelvény (szárnyas légcsavar) utalt a viselőjének repülőtiszti mivoltára. A repülőtábornokok részére 1992-ben az addig is viselt keki színű öltözetet úgy módosították, hogy a gallérszegély és a lampasz színét az általános tábornoki öltözet skarlátpiros színéről világoskékre változtatták. Ezeket az öltözeteket azután 2001-ben váltotta az akkor bevezetett, új típusú köznapi egyenruha. Azonban a keki színű egyenruhák még ekkor sem tűntek el, ugyanis 2006. december 31-éig kihordhatók voltak (a váll-lapos köznapi egyenruhák ekkor kerültek ki a honvédségi viseletek sorából). Az új öltözet már sötétkék színben készült, a váll-lapok is lekerültek róla. A rendfokozati jelzés gallérhajtóka formájában került fel az egyenruhára. Ez utóbbi fegyvernemi színt (világoskék) is kapott. Az egyenruhához tartozó pantalló is sötétkék színű lett.

Az előbbiekben ismertetett, rendszeresített öltözetekkel szemben azonban több olyan egyenruháról is tudunk, amely az 1965M egyenruha szabásában készült, de a színe a keki helyett sötétkék, valamint a váll-lap színe a barna helyett fekete. Első kérdésként felmerülhet, hogy az öltözeteket valóban viselték-e, használatban voltak-e, vagy valamilyen más átalakítás termékei. A kérdést könnyű megválaszolni, ugyanis a magángyűjteményekben található darabok közül legalább kettő honvédségi berkekben ismert személyé volt, akik viselték is e ruhákat. Az egyik ezek közül Bocskai István korábbi HM-sajtószóvivő egyenruhája, a másik egy tábornoki öltözet, amelyet Pető István dandártábornok, a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis egykori parancsnoka viselt.

   Repülőtisztivé átalakított hadihajós köznapi zubbony

Egy másik egyenruha viselés közben (Forrás: www.honvedelem.hu)


A következő felmerülő kérdés, hogy az öltözeteket vajon egyedileg készíttették, vagy valamely más rendszeresített öltözet átalakításával készültek. A rendelkezésünkre álló adatok alapján ezeket az egyenruhákat két csoportba tudjuk osztani. Az első csoportba tartoznak azok a tiszti egyenruhák, amelyek sötétkék zubbonyból és fekete alapszínű váll-lapból állnak. Ezek a darabok minden bizonnyal az akkor viselt 1987/93M hadihajós köznapi egyenruhák kismértékű átalakításával keletkeztek. A hadihajósok 1987-ben kapták vissza a keki helyett az 1968-ig viselt sötétkék egyenruhájukat, fekete alapszínű váll-lappal. Ezt a köznapi egyenruhát egészen a 2000-ig (pontosabban a kihordási időszak miatt 2006 végéig), az új mintájú hadihajós köznapi egyenruha bevezetéséig viselték. Azok a repülőtisztek, akik a 2001M köznapi egyenruha bevezetése előtt a repülőtiszti mivoltukat hangsúlyozandó – szabályzatellenesen - kékszínű egyenruhát készíttettek, ehhez az 1987/93M hadihajós köznapi egyenruhához nyúltak. Egyszerű volt az átalakítás, a fegyvernemi jelvényt lecserélték, valamint a bal alkaron található hadihajós jelvényt eltávolították.

Létezik ennek az egyenruhának egy olyan változata is, amelynek bal vállára nemzeti színű karpajzs került. Egyes elképzelések szerint ez a 2000-es évek elején kiképzési célból Kanadába került repülőtisztek viselete volt. Erre egyelőre konkrét bizonyítékokkal nem rendelkeznünk.

 

 Repülőtisztivé átalakított hadihajós köznapi zubbony nemzeti színű karjelvénnyel

 
Az egyenruhák másik típusához a Pető tábornok által viselt tábornoki egyenruha tartozik. A ruhadarab ugyancsak sötétkék színű, azonban nem hadihajós egyenruhából alakították ki, hanem az öltözet feltehetően szilvakék 1990M rendőrtábornoki egyenruhaként kezdte pályáját, és később vált repülőtábornoki köznapi öltözetté.

A Pető István dandártábornok által viselt repülőtábornoki köznapi öltözet (Varga Ottó gyűjteményéből)

    

Pető István dandártábornok a fenti egyenruhát viseli (Forrás: www.honvedelem.hu)