FEJLÉC


                                    A MAGYAR NÉPHADSEREG ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYENRUHÁI

 TÁMOGATÓINK 

                                                               
                                                    
 Bendes Győző ny. r. vezérőrnagy
 
                                                              Csoknyai Gábor őrnagy
                                                             
                                                         Dr. Horváth József ny. őrnagy
                                                             
                                                         Jagadics Péter ny. alezredes
                                                               
                                                                     Koppány Géza

                                                    Dr. Kovács Tamás ny. altábornagy   
                         
                                                     Dr. Kun Szabó István vezérőrnagy
                                                                   
                                               Dr. Lakatos László ny. mérnök
vezérőrnagy

Molnár Sándor

                                                         Dr. Orosz Zoltán altábornagy

                                                                  Dr. Pacsek József

                                               
                                                   Dr. Svéd László ny. orvos altábornagy