FEJLÉC


                                    A MAGYAR NÉPHADSEREG ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYENRUHÁI
                                                A MAGYAR NÉPHADSEREG EGYENRUHÁI 1957-TŐL 1990-IG

1111951/1957 M társasági zubbony, térképész alezredes
                                    
                                                                       

1949/1957 M posztó gyakorlózubbony
zenész-főtörzsőrmester


1952/1957 M repülőtiszti       zubbony

1957 M tiszti gyakorlózubbony           
1957 M tüzértiszti zubbony                                                                                
1957/1961 M páncélostiszti megengedett viselet

   

                         1957 M lövésztiszti megengedett viselet                                                                                                  1957 M katonai középiskolai egyenruha (II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola)    1957 M repülő-
tiszthelyettesi zubbony
1957/1961 M repülő-
tiszthelyettesi zubbony                                         

1987 M hadihajós tiszti zubbony, alezredes

1975 M megengedett viselet zubbonya, százados

1987 M matrózruha                                                          1965 M korai zubbony "fátyolos" váll-lapokkal              1957 M lövésztiszti zubbony szovjet csillagokkal  

1965 M diplomata zubbony            1951/1956 M tiszti posztózubbony 1957 M hadihajós tiszti egyenruha

eeee 1965 M tiszti köznapi zubbony ert 1965 M tiszti zubbony MN erdész zubbony

                                   1949/1957 M legénységi zubbony                                                                                                                     1957/1965 M átalakított zubbony "fátyolos" váll-lapokkal 1965 M külszolgálati zubbony (Vietnam 1973-75)

1965 M katonadiplomata
zubbony "fátyolos"
váll-lapokkal


1965 M művészegyüttes palackzöld zubbony (1990 utáni viselésre átalakítva)

1965 M művészegyüttes zubbony

                  

1975 M zenész zubbony, főtörzsőrmester
1987 M hadihajós ingblúz 1975 M zenész ingblúz                            
                                                                                                                                 
 
1970 M legyénységi kimenő zubbony 1982 M legénységi zubbony, szakaszvezető 1965 M női tiszti köznapi zubbony