FEJLÉC


                                    A MAGYAR NÉPHADSEREG ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYENRUHÁI
                                               
A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYENRUHÁI 1990-TŐL NAPJAINKIG


Dr. Kun Szabó István vezérőrnagy koronaőr ezredesi egyenruhája
Kun Szabó István vezérőrnagy
Budapest helyőrség-
parancsnokának
1993 M repülőtiszti társasági egyenruhája
1965/1993 M köznapi zubbony Kísérleti tiszti zubbony az 1990-es elejéről    


1993 M tiszti díszelgő egyenruha, százados
1993 M legénységi díszelgő egyenruha 1993 M megengedett viselet, őrmester (nem rendszeresített)

   


1987/1993 M hadihajós köznapi egyenruha                                         1993 M repülő tiszthelyettesi zubbony (prototípus) 1995 M hadihajós tiszti társasági egyenruha

                                      1995 M hadihajós tiszthelyettesi társasági zubbony 2000 M hadihajós tiszti köznapi egyenruha 1965/1993 M köznapi zubbony

1993 M tiszthelyettesi társasági zubbony
1993 M tiszti társasági zubbony
2001 M tiszti köznapi zubbony

1993 M női tiszti társasági egyenruha, ezredes 1987/1993 M női tiszti köznapi egyenruha, ezredes 1965/1993 M hallgatói zubbony