FEJLÉC


                                    A MAGYAR NÉPHADSEREG ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYENRUHÁI
                                                         A HATÁRŐRSÉG EGYENRUHÁI 1957-TŐL 2007-IG
                                           
                                                                       
   
Tábornoki egyenruhák
                                          

Bendes Győző
ny. r. vezérőrnagy, a Budapesti Határőr Igazgatóság igazgatójának
határőr dandártábornoki egyenruhái
Tóth Imre
hőr. vezérőrnagy,
a BM Határőrség országos parancsnokának 1970M ünnepi zubbonya
1993M határőr dandártábornoki  társasági egyenruha

                                                                 

Tiszti, tiszthelyettesi egyenruhák
1957M határőrtiszti zubbony, alezredes


                                    
                                                                       
1957M határőr tiszthelyettesi zubbony, főtörzsőrmester 1957M határőrtiszti gyakorlózubbony, százados     

1970M határőr
legénységi zubbony, tizedes                
1965M határőrtiszti ünnepi zubbony, alezredes                                                         
1965M határőr- tiszti zubbony, alezredes


1965/93M határőrtiszti köznapi zubbony, alezredes
 1965/93M határőrtiszti köznapi zubbony, százados  1993M határőrtiszti társasági egyenruha, százados        

                                           

1993M határőr- tiszthelyettesi társasági zubbony (korai változat, főtörzsőrmester)   

1993M határőr- tiszthelyettesi társasági zubbony, főtörzsőrmester  

                          

A BM KORMÁNYŐRSÉG EGYENRUHÁI 1957-TŐL 1989-IG1957M társasági zubbony, főhadnagy 1967M társasági egyenruha, törzszászlós

1967M köznapi egyenruha, alezredes

1967M szolgálati zubbony, alezredes 1967M felöltő (Zrínyi-köpeny),  alezredes 1984M társasági egyenruha, főtörzsőrmester